Partners

Joost Kroon - cosmetische kliniek werkt samen met diverse instellingen en klinieken. Op deze manier worden kennis en ervaring uitgewisseld en gedeeld. De geneeskunde van tegenwoordig is een continue leerproces dat contant voortduurt en is gebaseerd op evidence based medicine. Daarmee samenhangend werken wij samen met partners die hier evenveel belang aan hechten en daarmee ook streven naar hoogwaardige gezondheidszorg en perfecte resultaten.

Partners in werkzaamheden:

 

Vakverenigingen en Producenten: